Přehled dotačních projektů

Přehled dotačních projektů

Projekt

s názvem FVE Lang, registrační číslo projektu:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/00001871 je spolufinancován Evropskou

unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 37,24 kWp sloužící

pro vlastní spotřebu žadatele Zdeněk Lang. Za pomoci využití obnovitelných

zdrojů dojde ke snížení spotřeby elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.
Realizace projektu: 2022-2023
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001871
Celková investice projektu: 1,025 mil. Kč
Příklad povinné publicity u jiných klientů: